Olsson

Nya tider

1.8 - 31.12.2020

Mats Bergquist´s utställning i Konstakademiens stora salar som skulle öppna den 29 augusti är dessvärre på grund av den rådande pandemin framflyttad. Ny tid för utställningen är våren 2022.

Galleriet öppnar åter, som tidigare meddelats, i sin gamla lokal Fredsgatan 12 den 25 augusti samma år.