Olsson

Harald Lyth

Utställningar på Galleri Olsson:

 

Född i Göteborg 1937. Bor och arbetar i Stockholm

Studier
Konstindustriskolan i Göteborg 1955-59
Konsthögskolan i Stockholm 1960-65
Professor vid Konsthögskolan i Stockholm 1989-94

Separatutställningar i urval
Galerie Blanche 1972, -76
Galleri Olsson 1980, -82, -86, -90, -97, -98, -00, -04, -06, -10, -11
Norköpings konstmuseum 1980
Centre Culturel Suedois, Paris 1982, -02
Thielska Galleriet 1983, -97
FIAC, Paris 1985, -86, -90
FORUM, Zurich 1986, -87
Bienalen i Sao Paulo 1987
Simon/Neuman Gallery, New York 1990
Galerie Di Meo, Paris 1991, -94, -02
BMW Pavillion, München, 1995
Konstakademin, Stockholm 2000
Sven Harrys Konstmuseum 2014

Samlingsutställningar i urval
"Fragile", Warsawa 1974
Museo de Arte Moderno, Mexico City 1977
"Moderna Museet gästar Bryssel", Bryssel 1981
"EIGHTY – Les peintres d’Europe",
visad i ett flertal europesika städer 1987-88
"René Char", Palais des Papes, Avignon 1990
""Lövsta bruk 2006

Större offentliga uppdrag i urval
Glasväggar Slussens tunnelbanestation, Stockholm 1981
Glasvägg för SE Bankens huvudkontor, Stockholm 1991
Vävnader för Postens huvudkontor, Stockholm 1994
Väggmålning, ASTRA’s Huvudkontor, Södertälje 1995
Glasvägg för Bonnierhuset, Stockholm 1996
Glasväggar för Kungliga Biblioteket, Stockholm 1997

Scenografiska arbeten
”Med braennende kaerlighed” HvidoreTeater, Köpenhamn 1986
”Ett drömspel” Nationaltheatret, Oslo 1989
”Parken” Nationaltheatret, Oslo 1993
”Vildanden” Nationaltheatret, Oslo 1996
"Slutspel" Nationaltheatret, Oslo 2004

Bibliografi i urval
Harald Lyth, Ersatz förlag 2010
Debailleux, Henri-Francois: Förord till utställningskatalog, Galerie Di Meo, Paris 1991
Dobbels, Daniel: ”Harald Lyth, Artiste Peintre”, Liberation, Paris 1991
Granath Olle: ”Harald Lyth”, Förord till utställningskatalog, XIX Biennalen i Sao Paulo 1987
Hylinger, Claes: ”Tankar i kulissen – om HL:s måleri”, Paletten nr. 1/1973
Linde, Ulf: ”Harald Lyth”, Artes nr 4/1976
Linde, Ulf: ”Harald Lyth”, Kalejdoskop förlag 1985
Linde, Ulf: ”Harald Lyth”, Målningar 1980-85”, Apoteksbolaget/kalejdoskåp förlag 1985
Linde, Ulf: "Tanken" 2004
Mattson, Leif: "Målarens credo: Sluta aldrig söka" Omkonst 2014
Olsson, Anders: ”I spåren efter den Prost som flytt”, Dagens Nyheter 9/11 1984
Olsson, Gunnar: ”Harald Lyth 1955-1980, œvrekatalog”, 1980
Persman, Joanna:"Lyth förmår hålla fast vid det okända"SvD 2008
Persman Johanna: "Harald Lyth öppar svindlande avgrunder" SVD 2013
Siegel, Garret: Förord till utställningskatalog, Galerie Di Meo, Paris 1994
Slöör, Susanna: "Att förhöja det sedda" Omkonst 2004
Slöör, Susanna:"Svindlande rum" Omkonst 2008
Thierolf, Corinna: Förord till utställningskatalog, München 1995
Konstakademien stockholm, katalog 2000
Harald Lyth komplett förteckning av målningar 1955-2000, 2000