Olsson

Sigrid Sandström, "BETWEEN US"

8.11 - 19.12.2015

Se recension Svenska Dagbladet

Se recension Omkonst

Se recension Konsten

Vernissage torsdag 12 november 2015 i närvaro av konstnären 17–19
Samt kl. 17–20 Cecilia Hillström Gallery, Hälsingegatan 43
Utställningen pågår t o m 19 december

Galleri Olsson och Cecilia Hillström Gallery är glada över att presentera en gemensam utställning med Sigrid Sandström, där båda gallerierna tas i anspråk av konstnärens storskaliga måleri. Between Us sammankopplar gallerikvarteren på Fredsgatan och Hälsingegatan. Samarbetet kring utställningen möjliggör en större presentation av Sigrid Sandströms konstnärskap, där hon fortsätter att utforska måleriets egenskaper i relation till betraktaren och rummet, här genom installationer och speglingar utförda speciellt för respektive gallerirum.

Galleriernas fönster har täckts med en gul plastfilm som utgör ett visuellt membran mellan gallerirummets exteriör och interiör. Den intensiva färgen länkar samman platserna och återkommer även i Sandströms målningar. I utställningen presenteras speglar och målningar sida vid sida där reflektion och illusion växelverkar. Effekten av upprepningar och dubbleringar förbinder målningarna med rummet och betraktaren, vars rörelser övervakas, iakttas och återspeglas i stunden.

Sandström har genom åren deltagit i en lång rad utställningar i Sverige och utomlands, bl a på Museum of Fine Arts Houston, Dallas Center for Contemporary Art, Frye Art Museum, Seattle, Ballroom Marfa, Moderna Museet, Nationalmuseum och Carnegie Art Award.

Sigrid Sandström, f 1970, har en masterexamen från Yale University School of Art, New Haven, och har även studerat vid Skowhegan School of Painting and Sculpture, Maine, och Academie Minerva, Groningen, Holland (BFA). Sandström erhöll The Core Fellowship, Glassell School of Arts, Houston, 2001-03, och belönades 2008 med John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship samt The Joan Mitchell Foundation Painters & Sculptors Grant. Sigrid Sandström är representerad i en rad betydelsefulla samlingar som Museum of Fine Arts Houston, Houston, Texas, Yale University Art Gallery, New Haven, Connecticut, Moderna Museet, Borås Konstmuseum och Statens konstråd. Gunnar Olsson har representerat Sigrid Sandström sedan 2003. Sandström är sedan 2010 professor vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, och har tidigare undervisat på Bard College, Annandale-on- Hudson, NY samt Massachusetts College of Art, Boston.


Sigrid Sandström "Utan titel" 2015, akryl på duk 193x152cm

Galleri Olsson 2015

PRESSBILDER

sigrid_sandstrom-between_us-2015-3.jpg

sigrid_sandstrom-between_us-2015-13.jpg

Mer info om konstnären - Sigrid Sandström