Olsson

Yngve Rådberg, "Utsikter"

7.3 - 19.4.2015

Se recension i "Om konst"

Se recension i "Konsten"


"Utsikt I" 2015. Olja på duk 200x300cm


”Utsikt III” 2015, olja på duk 84x126cm 


”Utsikt II” 2015 olja på duk 200x300cm


Galleri Olsson april 2015


Galleri Olsson april 2015

Sedan debuten 1997 har Yngve Rådberg målat scener som utspelat sig i slutna rum. Små täta målningar, begränsade till 28x42 cm, ofta upprepande samma strikta komposition. För ett par år sedan klev aktörerna i målningarna ut i gaturummet, skalan var i stort sett densamma men målningarnas format blev större. Nu har perspektivet vidgats ytterligare, dramatiken skruvats upp och skiljeväggen mellan inne och ute har delvis kollapsat. Det vi nu kan se i utställningen "Utsikter" är målning 100, 101 och 102 i en berättelse som startade för arton år sedan.

Mer info om konstnären - Yngve Rådberg