Olsson

Le Vide

28.4 - 28.4.2018

60-års jubileumsutställning till minnet av Yves Klein´s utställning "Le Vide" på Galerie Iris Clert i Paris 28 april 1958.