Olsson

Ulrik Samuelson, Sista seglatsen

1.6 - 1.6.2017

Flytt. Efter mer än femtio år i ateljén på Prästgatan i Gamla stan börjar Ulrik Samuelson installera sig i den nya ateljén i Konstakademiens hus på Fredsgatan 12.
Det första han gör är att ta sig an ett par gamla målningar. Som en ikonoklast täcker han över dem med bladguld.
En av dem gör mig extra upprymd, bladguldet täcker bilden av ett landskap som bara kan skönjas i marginalen.
Först uppfattar jag bladguldet platt på ytan, täckande det målade landskapet men strax framstår guldfältet mer som ett segel uppspänt på ett fält. Ulrik skiner upp och tar fram en liten bok med bilden av en fullriggare på omslaget och titeln "Sista seglatsen". 


Ulrik Samuelsson "Sista seglatsen" 2017, olja och bladguld på duk 140x140cm


Galleri Olsson, juni 2017

Mer info om konstnären - Ulrik Samuelson