Olsson

Ulrik Samuelson, Skuggor

31.8 - 24.9.2016

Se recension Dagens Nyheter

Se recension Svenska Dagbladet


Ur ”Skuggor” 2016, olja på duk 105x135cm 

En bok.
I Ulriks Samuelsons ateljé hade jag sett en märklig målning som jag inte blev riktigt klok på. En grotesk historia, en bok på ett ”Kiefer golv” mot en mörk horisont. Den ville inte lämna mig. Jag hade fotat flera målningar i ateljén, men inte denna. Ändock var det den som etsat sig fast i mitt minne. Jag kunde inte glömma den. På något underligt vis hade boken, målningen fått liv, i sig - i mig. Jag återvände till Ulriks ateljé för att föreslå att vi skulle göra en utställning med bara den målningen. Väl medveten om Ulriks intresse för kontexten, hans uttalade intresse för att forma sina utställningsrum, vågade jag föreslå min egen idé med bara en målning. Men.Då fanns där en ny målning, med en urna. En urna med samma märkliga kvalitet som boken. Jag fick tänka om. 


Ur ”Skuggor” 2016, olja på duk 105x146cm

Nytt besök i ateljén.
Vid den här tiden arbetade Ulrik med att återskapa sin berömda höhässja, först visad på Moderna Museet 1974 och sedan på Venedigbiennalen1982, nu för utställningen ”Döden - en utställning om livet” som nu visas på Djurgården. Här dök nu hässjan upp i ateljén, tvådimensionell, i en fantastisk målning med samma märkliga känsla av vilja till animation som ”boken” och ”urnan”.


Ur "Skuggor" 2016, olja på duk 140x140cm

Till sist blev det naturligtvis en utställning helt på Ulriks vis. Med hans medvetenhet om kontexten. En utställning som han gett titeln ”Skuggor”. 
Tack Ulrik!
Gunnar


Ulrik Samuelssons notering till utställningen


Ulrik Samuelson "Skuggor" Galleri Olsson 2016

På kontoret:


"Till Dick" 2016 olja på duk 140x90cm

Mer info om konstnären - Ulrik Samuelson