Olsson

Lars Olof Loeld, SOM AV EN HÄNDELSE

25.1 - 1.3.2020

Konstakademinen

Se Joanna Persmans recension på Omkonst

Se Magnus Bons recension i Dagens Nyheter

Se Peter Cornells recension i Expressen


Lars Olof Loelds ateljé 2019

 


Lars Olof Loeld Konstakademien Galleri Väst 2020

 

 
Invigningstal av Karin Sidén (Överintendent och museiechef på Prins Eugens Waldemarsudde)

 


Lars Olof Loeld Konstakademien 2020 (Målningen tillhör Moderna Museet, Stockholm)

 

 

Mer info om konstnären - Lars Olof Loeld