Olsson

Mats Bergquist, "Tango"

9.4 - 7.5.2016

Se recension Svenska Dagbladet

Se Dan Backman gallerirond

Se Cora

Mats Bergquists utställning ”Tango” kan ses som en andra akt till utställningen ”Saint Catherine” som visades i galleriet våren 2013.

Sedan dess har Mats haft framgångsrika utställningar i bl.a. Köpenhamn, Milano, Hamburg och inte minst Venedig i samband med Biennalen.


Mats Berquist "Tango" Galleri Olsson 2016

”Tango”, liksom ”Saint Catherine”, består av 21 ikonliknande målningar/objekt.
Dessa objekt handlar bland annat om avbildande och abstraktion. Ikon och ikonoklasm.
Om måleri och skulptur.

Konstruerade efter samma principer som de äldsta ikonerna från Saint Catherine klostret på 400-talet. Samma träslag och konstruktion.

”Saint Catherine” uppfattas först som en serie svarta monokromer, men efterhand anas färgskiftningar i vaxskiktet och ett obestämt imaginärt rum bortom ytan blir uppenbart.Vi rör lite på oss framför verket och strax blir vi medvetna om hur den av vaxet något blanka konvexa ytan speglar in oss och det rum vi befinner oss i. De båda värdarna framför och bakom ytan är ungefär lika vaga. Den imaginära bilden och den speglade, lika värda.

 I ”Tango” går det inte att hitta något imaginärt rum i den vita färgen. Inte heller någon reflekterande yta att spegla oss i. I stället har ytan antagit än mer skulptural form och verkar ta ett steg ut mot oss. Nu handlar det om kropp och rörelse. Och om ljuset. Eller rättare sagt skuggan som gör ljuset synlig. Om rörelse och rytm. Spatiallitet och tid.

Likt visaren på ett solur tecknar skuggan steget i tangon.
GO

Mer info om konstnären - Mats Bergquist