Olsson

Ut picura poesis IIX

25.4 - 28.5.2015

Män som målar

Kjell Anderson
Lennart Aschenbrenner
Magnus Berg
Niklas Edstam
Joakim Lager
Harald Lyth
Johan Scott


Harald Lyth "Grand Lit" 2013 blandteknik på papper 77x107cm