Olsson

Kjell Anderson

Utställningar på Galleri Olsson:

Kjell Anderson
född 1937, Karlskoga

Studier
Anders Beckmans skola, Stockholm 1959-61
Konsthögskolan, Stockholm 1967-72

Separatutställningar:
Konstnärsbolaget, Stockholm 1973
Konstnärsbolaget, Stockholm 1976
Konstnärsbolaget, Stockholm 1980
Galleri Olsson, Stockholm 1982
Galleri Olsson, Stockholm 1984
Thielska Galleriet, Stockholm 1986
Galleri Olsson, Stockholm 1990
Galleri Olsson, Stockholm 1992
Thielska Galleriet, Stockholm 1997
Galleri Olsson, Stockholm 1999
Galleri Olsson, Stockholm 2000
Galleri Astley, Uttersberg 2000
Konstakademin, Stockholm 2002
Galleri Olsson, Stockholm 2006
Galleri Olsson, Stockholm 2007
Galleri Olsson, Stockholm 2011
Galleri Olsson, Stockholm 2014
Konstakademien, Stockholm 2014

Samlingsutställningar i urval:
Galerie Burén, Stockholm 1970
"Tretton samtida", Waldemarsudde 1990-91
Carnegie Art Award 1999
Galleri Olsson, Stockholm 2007

Bibliografi i urval:
Arvidsson, Mats, "Tretton samtida", Waldemarsudde, 
Stockholm 1990
Castenfors, Mårten, Sveriges konst 1900-talet del 3. 
Värnamo 2001.
Granath, Olle, Svensk konst efter 1945, 
Stockholm 1975/English edition: Another Light. 
Swedish art since 1945, Katrineholm 1982.
Linde, Ulf, ”De fyra temperamenten” 
Artes nr 6, Helsingborg 1982.
Linde, Ulf, Efter hand, Uddevalla 1985.
Linde, Ulf, Kjell Andersson, Målningar 1970-86, 
Stockholm 1986.
Linde, Ulf, Presentationer, Borås 1999.
Lindfors, Kent, "En f.d död man..." 
Olsson/Konstakademin 2002
Nittve, Lars, Northern Poles, Köpenhamn 1986.
Nittve, Lars, “Turning on the Northern light”, 
Artforum, May 1987.
Sydhoff, Beate, Sveriges konst 1900-talet 
del 2, Borås 2000.